Det finnes mye kunst laget av søppel rundt omkring i verden, blant annet store skulpturer laget av plast som er samlet inn fra innsjøer og hav. Denne «søppelkunsten» er ofte laget med en intensjon om å oppfordre til å holde naturen ren.

TAVAHA-hvalen er en skulptur av Valentin Manz, laget i samarbeid med Nordic Ocean Watch, Polaria, Grønt Punkt og Tromsø Kommune. TAVAHA står for «Ta vare på havet», og har som mål å sette fokus på marin forsøpling. Hvalen er laget av marint søppel funnet i Troms og Finnmark, Nord-Norge.