Visjonslab

Menneskenes virkelighet er formet gjennom historier. Ice-9 engasjerer folk, unge og eldre, i komplekse utfordringer slik som klimaendring, sosial ekskludering og tap av biologisk mangfold gjennom spill og aktiviteter som oppmuntrer til historiefortelling.

Visjonslaben er et sted hvor vi dyrker forestillingsevnen vår og kan teste ut det umulige. Her får deltakere leke med visjoner som tar utgangspunkt i ekte verdensproblemer med ulike aktører. Mange av våre viktigste utfordringer er komplekse, et sammenkoblet nett med etiske, sosiale, økologiske og økonomiske mål og begrensninger. Lek-baserte aktiviteter hjelper grupper til å se komplekse systemer fra flere perspektiver. Som et resultat oppnår deltakerne en oversikt over systemet i sin helhet slik at de lettere kan utvikle intensjoner og handlinger.

Sjekk ut fremtidslaben vår på helloX.me.

VÅRE PROSJEKTER