Talkaoke at Fram Centre Public Dialogue 2019 Effects of Climate change

Hvert år arrangerer flaggskipet Fjord og Kyst (Framsenteret) et offentlig dialogmøte hvor forskere kan presentere forskningen sin rundt klima og miljø for allmennheten. I 2019 utforsket dialogmøtet temaet ‘en kyst i endring’. Arrangementet foregikk på Tromsø bibliotek, et av de mest besøkte stedene i byen.

Ice-9 arbeidet med lederne for flaggskipet Effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkosystemer i nord for å øke interessen i lokalsamfunnet. Vi assisterte forskere i tilpasningen av deres presentasjoner til et Pecha Kucha-inspirert format der det visuelle står i fokus. Presentasjonene ble etterfulgt av Talkaoke, et mobilt talk show som involverer publikum aktivt. Til forskjell fra en paneldiskusjon stiller alle likt i Talkaoke, hvor alle får rom til å dele tanker og bli hørt. Under dialogmøtet dukket det opp spennende diskusjoner mellom Tromsø sin befolkning og forskere om hvordan klimaendring påvirker lokale fjorder og kyststrøk.

Vi fulgte prosjektet gjennom alle stegene, fra ide til evaluering, hvor vi fikk brukt vår ekspertise i markedsføring, fasilitering og ledelse av arrangmenter. Temaet for arrangementet ble en rød tråd i markedsføringen som inkluderte postkort, e-post og sosiale medier invitasjoner.

For å nå ut til et globalt publikum på nettet oppsummerte vi innholdet i presentasjonene i en digital ‘flip book’. Dette ble en digital publikasjon med historier om hvaler, urbane krykkjer, økosystemer og mer.