X2066 exhibition in Polaria Tromsø

Ice-9, i samarbeid med Insomnia-festivalen og Polaria, presenterte X2066, en digital kunstutstilling og historielab om klimaendringer i arktis, i 2016. X2066 var et prosjekt med fokus på aktiv deltakelse. Forskere, kunstnere og barn fra Tromsø og Svalbard bidro med innhold som en del av ScienceFUTURE, en lab for å leke med historier om fremtiden. Også besøkende til utstillingen ble spurt om å bidra til historien om X, en ung kvinne som lever i år 2066.

X2066 var den første i en serie av arrangementer om klimaendringer i arktis. Dette utviklet seg videre til hello X laboratory

Utstillingselementer 

  1. X2066 virtuell virkelighet-opplevelse. Besøkende kunne høre historier om X og fly gjennom en 3D-modell av Tromsøområdet, Manndalen i Kåfjord og Svalbard. Laget av Christine Cynn i samarbeid med Phil Harper av IMRGE i London. Musikk av Leverton Fox og Icarus (Not Applicable)
  2. Mobile-Mobile. En kinetisk skulptur av Valentin Manz og Christine Cynn. Mobile-Mobile inneholdt hologrammer og mobile enheter, fremstilt i et nødbergingstelt. I fremtiden vil vi kanskje oppleve enda sterkere stormer, et stigende havnivå og mer erosjon, som gjør at kystsamfunn muligens må flytte lengre inn i landet. 
  3. Beskjeder til X2066. En videoinstallasjon som inneholder beskjeder fra forskere i år 2016 til kvinnen X i år 2066. 
  4. A2076. En videoinstallasjon med beskjeder fra barn til deres mulige fremtidige barnebarn i år 2076.
  5. Xquisite app. Besøkende kunne høre en del av X sin historie på den nye mobilappen, for ta opptak av sitt eget bidrag til historien om X  (fortsettelsen blir lagt til av neste bidragsyter). Opplevelsen ble utviklet av Jegor Souchko og Christine Cynn. 
  6. X2066 brettspill av KEELERTORNERO (UK) og Valentin Manz.  Spillerne beveger seg på brettet og samlet inn bilder, tekst og emoji-er for å lage nye historiebiter om X sitt liv.

Lokale kunstnere

Christine Cynn, Valentin Manz, Jegor Souchko, Anneli Stiberg (Ice-9)

Marita Isobel Solberg (NO)

Internasjonale kunstnere

Chin Keeler & Emma Tornero (UK), Alice Liu (US), Phil Harper & Duncan Walker (IMRGE, UK), Daniel Gross, Joris Maltha, Nina Bender (catalogtree, NL). 

Støttet av:

Kulturrådet, Sparebank Nord-Norge Kulturnæringstiftelsen, Innovasjon Norge og Nordnorsk filmsenter. 

A board game for playing with stories on the future. Made in collaboration with UK-based artists KeelerTornero.
A home for the holograms