Resiliens-kart

Hvordan møter Tromsø sine nåværende og fremtidige utfordringer? Resiliens-kartet er et forsøk på å utforske det vi ønsker å gi slipp på, ta tilbake og beholde i Tromsø og omegn. Hovedintensjonen er å se på hvordan vi alle er knyttet sammen, kan reflektere over og ta bevisste kollektive valg i møte med utfordringer. Sammen kan…