Wave / Bárru / Bølge

  Located on the central Tromsø waterfront between Polaria (arctic experience centre) and Polstjærna (historical seal-hunting boat), ‘Wave’ is a public art installation created in 2022 by Valentin Manz with support from Handelensmiljøfond and Naturvernforbundet in Troms and Finnmark as part of a mission to reduce plastic waste. This artwork is dedicated to all water…

Resiliens-kart

Hvordan møter Tromsø sine nåværende og fremtidige utfordringer? Resiliens-kartet er et forsøk på å utforske det vi ønsker å gi slipp på, ta tilbake og beholde i Tromsø og omegn. Hovedintensjonen er å se på hvordan vi alle er knyttet sammen, kan reflektere over og ta bevisste kollektive valg i møte med utfordringer. Sammen kan…