Resiliens-kart

Hvordan møter Tromsø sine nåværende og fremtidige utfordringer? Resiliens-kartet er et forsøk på å utforske det vi ønsker å gi slipp på, ta tilbake og beholde i Tromsø og omegn. Hovedintensjonen er å se på hvordan vi alle er knyttet sammen, kan reflektere over og ta bevisste kollektive valg i møte med utfordringer. Sammen kan…

Hello X lab

Hello X is a story laboratory to collectively imagine X, a young woman 50 years into the future. The first season of hello X asks how human impacts on the Arctic ecosystem (think: climate change, pollution, industrial food production) might affect food webs and food culture for X in 2068.